DYREKTOR SZPITALA: SANEPID SIĘ DOPYTUJE, CZY CMENTARZE MOGĄ ZAPEWNIĆ MIEJSCA POCHÓWKÓW ZBIOROWYCH