WICEMINISTER ZDROWIA: DOSZLIŚMY DO TAKIEGO MOMENTU KIEDY NASTĄPIŁA STABILIZACJA