A. DUDA: REKREACJA NA WOLNYM POWIETRZU NIE POWINNA BYĆ ZAKAZYWANA