GUS PODAŁ DANE DOTYCZĄCE ŚMIERTELNOŚCI. OGROMNY WZROST.