"POLICJA BĘDZIE EGZEKWOWAĆ SYLWESTROWY ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA"