BĘDĄ SPECJALNE ZAPROSZENIA DLA SENIORÓW NA SZCZEPIENIA