MINISTER ZDROWIA MÓWIŁ JAKIE BRANŻE BĘDĄ NAJPIERW OTWIERANE