PREMIER MORAWIECKI KRYTYKUJE OSOBY, KTÓRE DOSTAŁY SZCZEPIONKI POZA KOLEJNOŚCIĄ