SZYMON SZYNKOWSKI VEL SĘK: WŁADZE POZNANIA MARZĄ BYĆ SZCZEPIĆ NAJPIERW ELITY POTEM POSPÓLSTWO