PRACE WOKÓŁ POSZERZENA STREFY PŁATEGO PARKOWANIA PRZEŁOŻONE