W POZNANIU SZCZEPIENIA NA TERENIE TYMCZASOWEGO SZPITALA