WYROK TRYBUNAŁY W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI ABORCJI WCHODZI W ŻYCIE