W GALERIACH KONTAKT Z POTENCJALNYM ZAKAŻONYM JEST KRÓTSZY NIŻ W RESTAURACJACH