PROJEKT ROZPORZĄDZENIA: WRACAJĄ KINA, TEATRY, OPERY