MIN. ZDROWIA: WYDARZENIA W ZAKOPANYM BĘDĘ MIEĆ EFEKT OGÓLNOKRAJOWY