NADAL POWYŻEJ 10 TYS. NOWYCH PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA