MIESZKAŃCY JUNIKOWA WALCZĄ O WSTRZYMANIE WYCINKI DRZEW