NFZ: CZASOWE ZAWIESZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ WYKONYWANYCH PLANOWO