POLSKA KRAJEM WYSOKIEJ ZACHOROWALNOŚCI NA COVID-19