POLICJA ZAPOWIADA KONTROLE PRZESTRZEGANIA OBOSTRZEŃ