PRACUJE NA ODDZIALE COVIDOWYM. OPISUJE DRAMATYCZNĄ SYTUACJĘ.