RZECZNIK MINIESTERSTWA ZDROWIA MÓWIŁ O DALSZYCH DZIAŁANIACH