PROF. FLISAK: ZACHOROWANIA MOGĄ WZROSNĄĆ W SKUTEK POWROTU DZIECI DO SZKÓŁ