JEST POROZUMIENIE O ZAWIESZENIU PATENTU NA SZCZEPIONKI