ILU POLAKÓW MA PRZECIWCIAŁA? MINISTER ZDROWIA WYJAŚNIA.