APEL KOMENDATA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI DO SENIORÓW I SENIOREK