KOLEJĄ ZE STAROŁĘKI DO CENTRUM. PRZEZ REMONT TORÓW TRAMWAJOWYCH.