ZAWALIŁ SIĘ DACH SALI SPORTOWEJ W POZNAŃSKIEJ SZKOLE