MINISTER ZDROWIA MÓWIŁ O POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ WE WRZEŚNIU