RZECZNIK RZĄDU O GROŻĄCYCH NAM NA JESIEŃ OBOSTRZENIACH