U OSÓB WYLECZONYCH Z COVID-19 OBJAWY WYSTĘPUJĄ NAWET PO TRZECH MIESIĄCACH