POŁOWA WIELKOPOLAN ZASZCZEPIONA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI