MIN. DWORCZYK: PRZYMUSOWE SZCZEPIENIE PRZYNIOSŁOBY WIĘCEJ SZKODY NIŻ POŻYTKU