MIN.CZARNEK: NIE POZWALAMY NA PODZIAŁ DZIECI NA ZASZCZEPIONE I NIEZASZCZEPIONE