MINISTERSTWO ZDROWIA WPROWADZA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE AMANTADYNY