STREFY BUFOROWE W POJAZDACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ