WOJSKO POLSKIE PODNOSI GOTOWOŚĆ BOJOWĄ. STAN WYJĄTKOWY NA LITWIE.