ZORGANIZOWAŁA FAŁSZYWĄ ZBIÓRKĘ DLA UCHODŹCÓW. WYDAWAŁA NA ZAKUPY.