DR SUTKOWSKI: PANDEMIA SIĘ JESZCZE NIE SKOŃCZYŁA, MUSIMY UWAŻAĆ