ZGŁOŚ SIĘ NA WAKACYJNE SZKOLENIE DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ