ZACHOWYWALI SIĘ PODEJRZANIE. MIELI PRZY SOBIE NARKOTYKI.