OSTRZEŻENIE IMGW. CZY TYM RAZEM BĘDZIE PADAĆ I GRZMIEĆ?