DODATKOWE MIEJSCA DO PARKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW WILDY