12 OSÓB ZATRZYMANYCH. OSIĄGALI KORZYŚCI Z FIKCYJNYCH ZDARZEŃ DROGOWYCH.