JAKIE POSTĘPY PRAC NA REMONTOWANYM ODCINKU PESTKI?