POLSKI NATOLATEK PRZEZ 12 GODZIN DZIENNIE WPATRUJE SIĘ W EKRAN