CZY W ŚREDNIOWIECZNYM POZNANIU JEŻDŻONO NA ŁYŻWACH?