DODATKOWE OGRANICZENIA DLA KIEROWCÓW PRZY SZKOŁACH