ZATRZYMANIE OSZUSTÓW. CHCIELI NACIĄGNĄĆ SENIORA NA 42 TYS. ZŁOTYCH