J.JAŚKOWIAK: WALKA Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA JEST OGROMNYM WYZWANIEM